Maksasairaudet ovat yleistyneet Suomessa. Maksasairaudet koskettavat tuhansia suomalaisia. Kukatahansa, lapsi tai aikuinen voi sairastua maksasairauteen.Sairaus voi alkaa äkillisesti tai kehittyä hitaasti. Joissain tapauksissa sairauden syy jää tuntemattomaksi. Joskus sen aiheuttaa synnynnäinen sairaus. Maksaa voivat vaurioittaa myös monet lääkeaineet, virukset sekä alkoholi.

Tieto auttaa selkiyttämän omaa tilannetta sekä antaa valmiuksia elää sairauden kanssa mahdollisimman täysipainoisesti. Asiallinen tieto myös vähentää ennakkoluuloja, jotka usein kuormittavat kohtuuttomasti sairastunutta ja hänen läheistään.

Munuais- ja maksaliitto on julkaissut yhdessä keskussairaaloiden maksahoitajien kanssa oppaan potilaiden ja heidän läheistensä avuksi. Uunituore maksaopas löytyy Munuais- ja maksaliiton verkkosivuilta.

Uudessa 22. sivuisessa oppaassa on kattavasti maksatietoa:

- Maksan toiminnasta

- Maksasairauksien tutkimuksista

- Erilaisista maksasairauksista

- Maksansiirrosta

- Elämästä maksasairauden kanssa