Lähiaikoina tuli tietoa "Kokemuskoulutuksesta pätevää-hankkeesta", joka aloittaa toimintansa Ray: n tuella 2008, jatkuen vuoteen 2009. Hyvä juttu, sillä itse olen toiminut omassa potilasjärejstössäni koulutettuna, kokemuskouluttajana vuosien ajan. Tosin viime vuosina vain nimellisesti, sillä Pääkaupunkiseudulla toiminta on oikeastaan tyssännyt, aiemmin aloitetun Polku-projektin jälkeen. Kun projekti päättyi,  ei enää ole tulut kutsuja Ammattikorkeakouluihin. Toivotaan, että tämä uudistus toisi uutta potkua tähän toimintaan, jolloin esim. omakohtaisesti vaikean sairaudenkokeneet pääsisivät kertomaan kokemuksistaan nuorille, ammattiin valmistuville opiskelijoille. Kokemuskoulutuksessa kaikki voittavat, eikä ihmistä opi kirjoista.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoutuvat uudistamaan alan ammattilaisten koulutuksen

Palvelujen käyttäjien kokemukset osaksi opetusta

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Kansanterveyden neuvotteluryhmä:

Vain pitkäaikaissairas, vammainen ja omainen tietävät, minkälaista on olla hoidettavana, palvelujen käyttäjänä sekä kokea jatkuvaa kipua, särkyä ja väsymystä. Tätä tietoa ei voi hankkia perinteisestä opetuksesta. Siksi sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoutuvat uudistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon opetuksen niin, että palvelujen käyttäjien omat kokemukset tulevat opetussuunnitelmiin ja siten osaksi opetusta. Palvelujen käyttäjien kokemukset kasvattavat työntekijöiden ammatillisuutta ja tekevät heistä huippuosaajia, jotka pystyvät nykyistä tehokkaammin käyttämään asiakkaiden kokemuksia tärkeänä tietolähteenä. Teoreettisen tiedon lisäksi opetuksen pitää sisältää kokemustietoa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry: Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoutuvat uudistamaan alan ammattilaisten koulutuksen - Palvelujen käyttäjien kokemukset osaksi opetusta.

Hankkeen päätavoite on: sertifikoidun kokemuskoulutuksen juurruttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikoulutukseen (yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammattillinen koulutus) ja järjestäytyneen yhteistyömallin aikaan saaminen.Setifikaatti tarkoittaa; uusi näkökulma sosiaali- ja terveysalan ammattilaisuuteen, kokemuskoulutus on luonteva ja hyvä osa tulevien ammattilaisten opetuksessa ja oppimisessa, oppilaitokset arvostavat kokemuskouluttajia ja he ovat kysyttyjä, oppilaitokset tukevat kokemuskouluttajia, kokemuskouluttajilla on riittävä pätevyys ja kokemuskoulutuksen markkinointi on osumatarkkaa.

Tähän mennessä on mukaan ilmoittautunut 30 järjestöä, joista osa oli mukana Polku-hankkeessa ja osa on täysin uusia, monipuolisesti eri vamma-, sairaus-, omais-, sosiaali -ja terveysalan järjestöjä. Reumaliitto  hallinnoi hanketta.

1577757.jpg

Olen käytettävissä kokemuskouluttajana....oman sairauteni ja kokemukseni erikoisasiantuntijana.KOKEMUSKOUTUS  PÄTEVÄKSI!

1552386.jpg