Munuais- ja Maksaliiton tiedon mukaan on 1.1.2006-30.4.2006 maksansiirtoja tehty 19, joista lapsille on tehty 6 siirtoa. Viime vuonna maksansiirtoja tehtiin yhteensä 43 henkilölle, määrästä 6 operoitiin lapsipotilaille. Vuodesta 1982 on maksansiirtoja tehty 618.

Munauissiirtoja on tehty 30.4 mennessä 73, joista lapsille on siirretty 8, omaisiirtoja ollut 3.. Viime vuonna sai munuaisen 166 henkilöä, joista lapsia oli 8, omaisiirtoja ollut 2. 18.12.1964 lähtien on munuaissiirtoja tehty yhteensä 4992, joista omaisiirtojen määrä on ollut 354.

Uuden sydämen on tämän vuoden huhtikuun loppuun mennessä saanut 4. Viime vuonna sydänsiirtoja tehtiin 12, joista 2 operoitiin lapsipotilaille. Suomessa on tehty yhteensä 13.2.1085 lähtien 385 sydänsiirtoa.

Kehkosiirtoja on tehty tämän vuoden huhtikuun loppuun mennessä 3. Viimevuonna keuhkosiirtoja operoitiin 9. Vuodesta 1990 lähtien keuhkosiirtoja on tehty yhteensä 77.

Sydänkeuhkosiirrot ovat harvinaisempia ja niitä ei ole tehty kahteen vuoteen yhtään. Vuodesta 1985 lähtien on sydänkehkosiirtoja tehty yhteensä 30.

Elinsiirtoja on 1.1.2006-30.4.2006 operoitu yhteensä 99 henkilölle. Viime vuonna elinsiirtoja tehtiin 230. Suomessa on elinsiirtoja operoitu yhteensä v. 1964 lähtien 6102.

Sarveiskalvonsiirtoja on tämän vuoden huhtikuun loppuun mennessä operoitu 76. Viime vuonna siirtoja tehtiin 146. Huima nousu johtunee siitä, että nykytekniikalla voidaan samasta sarveiskalvosta saada kahelle potilaalle siirrännäinen. Sarveiskalvoja on siirretty yhteensä 4501.

Aika melkoinen määrä ihmisiä on saanut jatkoaikaa elämälleen tai laatua elämälleen siirrännäisten kautta. Vielä liian moni kuolee saamatta uutta mahdollisuutta, siirrännäisten puutteeseen, joten uusia elimiä kaivataan edelleen lisää.